Contact

  • London Rd, Northfleet, Gravesend, Kent DA11 9JQ                                          Key Contacts:
  • 01474 365266                                                                                                     Head of School:  Mrs J Roddan
  • 01474 362082                                                                                                     Deputy Headteacher: Miss G. Badman
  • For public enquiries please contact Mrs Russell, Office Manager
  • office@rosherville.kent.sch.uk